برگزاری پس آزمون طرح داناب در استان خراسان جنوبی

پس آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب«داناب» در مدارس استان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، "سید محسن رضوی" مدیر روابط عمومی این شرکت از برگزاری پس آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب"داناب" در مدارس خراسان جنوبی خبر داد.

وی از حضور بالغ بر 41 هزار دانش آموز استان در این پس آزمون خبر داد و افزود: پس آزمون طرح داناب با حضور دانش آموزان مقطع اول متوسطه این استان در 350 مدرسه به صورت الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: با مقایسه نتایج مراحل پیش آزمون و پس آزمون طرح که پس از ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان انجام شد، میزان تأثیرگزاری آموزش‌های ارائه شده به دانش آموزان و موفقیت طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کد خبر: 1671
  تاریخ خبر : 1403/01/25